Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ki a pap?
 
Akire Jézus rátekintett, akit megszeretett, akit magához hívott: "Kövess engem!"
Aki megértette Jézus hívását, és a Mennyek Országáért és Evangéliumért örömmel és végérvényesen vállalja a cölebsz/szűzi  életformát! "Akinek füle van hallja meg!"
Akit Jézus az Atya nevében küld az Örömhírrel: "Tegyetek tanítványommá minden népet!"
Akinek szavára Jézus megbocsátja a bűneinket a szentgyónásban: "amit feloldoztok a Földön, fel lesz oldva a Mennyben is!"
Akinek szavára Jézus erőt és vigasztalást ad a betegeknek és haldoklóknak: "gyógyítsátok a betegeket!"
Aki Jézus háza népének, az Egyháznak a hatalmával Isten gyermekeinek életét adja nekünk, és Isten családjává, testvéri közösséggé formál: "kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében!"
Aki Jézustól megkapta a Szentlelket a papszentelésben, hogy jó pásztora, tanácsadója, vezetője legyen fiataloknak és időseknek, egyedülállóknak és családoknak, hogy köréje épüljön a helyi egyház, a plébániai közösségek, kisközösségek, imacsoportok, mozgalmak, s így a pap is elmondhassa Jézussal: "mindenkinek mindene lettem!"
Aki a Püspök Atya - az apostolok utódjától - kézfeltétele által, részesül Jézus Krisztus papságában, életében, küldetésében.
Aki a papszentelésben kapja meg a Szentlelket, a felkenést a papi szolgálatra, hogy Jézus Krisztus ismeretére, az atyai házba hívja meg az embereket.
 
Ki lehet pap?
-          Akit Jézus hív.
 
Honnan ismerem fel a hívást?
 
Vágyaimon keresztül:
  • szeretném-e valami nagyszerű kalandra rátenni az életemet?
  • szeretnék-e Jézus barátja, papja lenni?
  • szeretném-e megismerni és másokkal is megismertetni Jézust? szeretném-e egyre jobban megérteni Isten Igéjét, és másoknak is beszélni róla? szeretném-e, hogy hívjon Jézus? Adottságaimon keresztül:
  • Ha Isten valamire kiválaszt és hív egy élet-feladatra,  megadja a hozzá szükséges képességeket. Isten minden embert hív, de akit papnak hív, azoknak sajátos emberi, szellemi, lelki adományokat is ad. Ezek: testi, lelki, szellemi egészség, fegyelemre és összeszedettségre való képesség elkötelezettségre való képesség jó kapcsolatteremtési képesség, határozottság, emberi érettség,
  • A papi élet alapja a vallási, lelki képzettség,
  • a keresztény értékek szeretete,
  • stabil lelkiélet, az imádság szeretete.
  • Az Egyház megbízottai a természetes alapokra tudnak építeni a szemináriumokban.
 
Képességeim
A pap olyan Isten házában, mint a jó családapa otthon, sokféle dolga van, sokféle feladatot kell ellátnia az Egyházban. Így minden képesség megszentelődhet, szolgálattá, karizmává válhat. A "jó pap holtig tanul" mondja a közmondás, de ez azt kérdezi tőlem, képes vagyok-e céltudatosan, elkötelezetten, komoly, egyetemi szintű képzésben részt venni, azért, hogy mindenkihez - egyetemi tanárhoz és kisgyermekhez egyaránt - érthető módon szóljak Isten szeretetéről.
A püspök elfogadó szavában nyilvánul meg számomra Jézus akarata, aki egyeseket kiválaszt, hogy apostolai, papjai legyenek, másokat tanítványaiként küldött el, ismét másokat barátjának vallott és betért hozzájuk megpihenni.
Mit tegyek?
ha komolyan foglalkoztat a kérdés, vajon engem is hív Jézus? ha felismerem, Jézus a papságra hív engem?
Imádkozz a hivatásodért, mert az Jézus ingyen ajándéka: "kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába" - küldjön téged aratásába!
Olvasd naponta a Szentírást! Menj gyakran szentmisére, lehetőleg ugyanahhoz az atyához járj rendszeresen gyónni.
 Keresd meg a plébános atyát, vagy egy atyát, akit megajándékozol bizalmaddal.
Látogass meg egy szemináriumot a nyílt napon, és csak olyanokkal beszélj útkeresésedről, akik nem nevetnek ki miatta, akik szintén keresik az Istent.
Vegyél részt hivatástisztázó lelkigyakorlaton. Egyházmegyék, lelkigyakorlatos házak, szerzetes közösségek is szerveznek ilyeneket.

Adj magadnak időt, Isten türelmes, de mégis tűzz ki magad előtt határidőket, hogy ne mulaszd el a döntésnek megfelelő időt. Se a zöld, se a túlérett gyümölcs nem jóízű. 
Csak vízben lehet úszni tanulni. Csak ha elindulsz, tanulsz meg járni, - indulj el kérdezni és keresni a választ!